Περιοδικός προληπτικός έλεγχος ενηλίκων

Περιοδικός προληπτικός έλεγχος ενηλίκων

 Τι είναι ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος;
Ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος (το κοινώς αποκαλούμενο “check up”) επικεντρώνεται στην προσυμπτωματική διάγνωση ενηλίκων, ώστε να προσδιοριστούν ορισμένα νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις, που κατά κανόνα δεν προκαλούν συμπτώματα σε προχωρημένα στάδια. Επειδή η πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα για την υγεία, την ευεξία και τη μακροζωΐα, ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος αποτελεί μέσο προσέγγισης νοσημάτων που λαμβάνουν επιδημικό χαρακτήρα στο Δυτικό κόσμο, όπως καρδιοπάθειες, διαβήτης, νεοπλασίες και άλλα, ώστε να διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπισθούν πριν τη δημιουργία μη αναστρέψιμων επιπλοκών. Πρόκειται για μια στοιχειώδη υποχρέωση του ατόμου απέναντι στον εαυτό του και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του.

Ποιος είναι ο σκοπός του check up;
-Η προαγωγή της ατομικής και οικογενειακής υγείας.
-Η ανίχνευση παραγόντων κινδύνου που μπορούν να εξελιχθούν σε νόσο.
-Η ανίχνευση παθήσεων που συνήθως είναι ασυμπτωματικές.
-Η ανίχνευση παραγόντων κινδύνου που μπορούν να αντιστραφούν με αλλαγή τρόπου ζωής.
-Η διάγνωση ήδη υφισταμένων παθήσεων και η κλινικοεργαστηριακή αντιμετώπισή τους.
-Η ώθηση στην εφαρμογή κανόνων υγιεινής συμπεριφοράς.
-Η ευεξία ως αποτέλεσμα ενός φυσιολογικού ελέγχου.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται το Προληπτικό check up;
Ανάλογα με το φύλο και την ηλικία σας, η συχνότητα του check up διαφοροποιείται. Επίσης, μπορεί να αλλάζει με βάση τα αρχικά σας ευρήματα, αν αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, αν έχετε προδιαθεσιακούς παράγοντες ή κληρονομικό ιστορικό για κάποιες νόσους.
Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι όλα τα νοσήματα που παρουσιάζονται μετά τη μέση ηλικία είναι αποτέλεσμα παθολογικών μεταβολών και αλλοιώσεων που έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίς, τότε αποδεικνύεται πως όσο νωρίτερα αρχίσει ο Προληπτικός Έλεγχος, τόσο περισσότερο αποδοτικός αναμένεται να είναι.

Τι περιλαμβάνει ο Προληπτικός Έλεγχος;
Οι περισσότεροι ενήλικες είναι γενικά ελεύθεροι παθήσεων που θα μπορούσαν να διαγνωσθούν από κλινικές και κυρίως εργαστηριακές εξετάσεις.
Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει:
Α. Λήψη Ιατρικού Ιστορικού
Το ιατρικό ιστορικό είναι το μονοπάτι για τη προσέγγιση μιας υποκείμενης ασυμπτωματικής νόσου. Να ξέρετε πάντα, όταν ανοίγεστε στον γιατρό σας, τότε έμμεσα του λέτε τι έχετε.
Β. Κλινική Εξέταση
Ο κλινικός έλεγχος που σας υποβάλλει ο κλινικός Ιατρός σας, βασίζεται κυρίως στην πληροφόρηση που του δώσατε στο ιατρικό ιστορικό και με δυσκολία θα ανιχνεύσει υποκείμενες παθήσεις χωρίς συμπτώματα και σωστή πληροφόρηση. Είναι όμως απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε ολοκληρωμένου Προληπτικού Ελέγχου.
Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι ο κλινικός ιατρός σας είναι αυτός που θα καθορίσει την περιοδικότητα του ελέγχου, και τη γενικότερη στρατηγική ή τακτική απέναντι στην έννοια της πρόληψης και της υγείας σας.
Γ. Εργαστηριακές Εξετάσεις
Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εργαστηριακές εξετάσεις που ελέγχουν με τρόπο αξιόπιστο τη συνολική κατάσταση της υγείας και ειδικότερα των ζωτικών οργάνων. Στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο αναφέρεται ένας βασικός Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων.
Ο κλινικός ιατρός σας είναι αυτός που θα κρίνει ποια άλλη παρακλινική εξέταση πρέπει να κάνετε για να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για την κατάσταση της υγείας σας και να σας προφυλάξει από μελλοντικούς κινδύνους.

Τι προετοιμασία χρειάζεται πριν τον εργαστηριακό Προληπτικό Έλεγχο;
Η προετοιμασία που απαιτείται δεν είναι άλλη παρά μόνο μια απλή συνεργασία με τον Ιατρό σας ως προς την εφαρμοζόμενη δίαιτα, συνήθως ολονύκτια νηστεία 10-12 ωρών, χαλάρωση και προσεκτικό τρόπο συλλογής δειγμάτων από εσάς (συλλογή πρώτων ούρων).

Ποιο είναι το όφελος του Προληπτικού Ελέγχου;
Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες των ειδικών και κάνετε προληπτικές εξετάσεις όσο συχνά χρειάζεται, έχετε διπλό όφελος. Από τη μία, ακόμα και οι πιο σοβαρές παθήσεις, αν διαγνωσθούν έγκαιρα και στα πρώτα στάδια, μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά.
Από την άλλη, με τη βοήθεια των τακτικών εξετάσεων, μπορείτε να γνωρίζετε με ακρίβεια την κατάσταση της υγείας σας και τα επίπεδα που κυμαίνονται οι δείκτες που την επηρεάζουν και μπορείτε να φροντίζετε να παραμένουν πάντα μέσα στα φυσιολογικά όρια.

Βασικός Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων*
-Γενική αίματος (CBC)
-TKE
-Γενική ούρων
-Ουρία (BUN)
-Κρεατινίνη
-Γλυκόζη νηστείας ορού (FGP)
-AST (S GOT)
-ALT (S GPT)
-γGT
-ALP
-Χοληστερίνη (TC)
-Τριγλυκερίδια (TGs)
-ΗDL
-LDL
Επιπλέον παρέχονται:
-Μη HDL-C
-Αθηρωματικοί δείκτες
-TC/HDL-C
-HDL-C/LDL-C
-TGs/HDL-C
-Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR)
-Ολικά λιπίδια
*Ο ανωτέρω βιοχημικός έλεγχος αφορά ενήλικες άνδρες <50 ετών και γυναίκες προεμμηνόπαυσης. Επειδή το φύλλο, η ηλικία και το ιστορικό του ασθενή καθορίζουν τον προληπτικό έλεγχο συνιστάται να ελέγχονται επιπλέον:
Άνδρες >50 ετών Γυναίκες μετά εμμηνόπαυση
-PSA Ca ορού, ούρων
-P ορού, ούρων
-Λανθάνουσα αιμορραγία στα κόπρανα (FOBT)
Απαραίτητη προϋπόθεση του σωστού διαγνωστικού ελέγχου, είναι η ολονύκτια δίαιτα 12-14 ωρών πριν την αιμοληψία

 

Συμβουλευτείτε τον  Iατρό Παθολόγο ή Bιοπαθολόγο γιατί  η Υγεία ...πάνω από όλα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ!

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ: 2102812102

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ: 2102830641

 

Image

Search