Διαγνωστικές εξετάσεις

Βασικά Διαγνωστικά πακέτα

Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, αφού μέσα από μια σειρά εξετάσεων εντοπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας πριν παρουσιαστούν πιθανά συμπτώματα.

Ανάλογα με την περίπτωση και αφού προηγηθεί εκτενής συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο, σας καθοδηγούμε σε έναν από τους παρακάτω διαγνωστικούς ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων δίνονται ακόμα και αυθημερόν( ανάλογα την περίπτωση) και οι οποίοι παρέχονται σε τιμές κρατικού τιμολογίου και προνομιακές τιμές, με  ειδικά εκπτωτικά πακέτα για ανασφάλιστους και ΚΑΠΗ. Στα αποτελέσματα των εξετάσεων γίνεται πάντα αξιολόγηση και μια πρώτη εκτίμηση πριν ο ασθενής δει τον γιατρό του ,ώστε να έχει μια πρώτη εικόνα της κατάστασης και να λάβει τις κατάλληλες συμβουλές. Στο διαγνωστικό ιατρείο Παπαθεοδώρου ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται προσωπικά και ολοκληρωμένα , γνωρίζοντας όταν πάρει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του τι ακριβώς του συμβαίνει και τι σημαίνουν αυτά ώστε επέιτα να τα συζητήσει με τον γιατρό του.

 1. Βασικό check up (11 εξετάσεις)  - Αξιολόγηση
 2. Προσυμπτωματικός έλεγχος ενηλίκων ( 17 εξετάσεις) - Αξιολόγηση
 3. Παιδική και εφηβική παχυσαρκία ( 23 εξετάσεις ) - Αξιολόγηση
 4. Έλεγχος για σακχαρώδη διαβήτη ( 15 εξετάσεις ) - Αξιολόγηση
 5. Έλεγχος ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη (17 εξετάσεις) - Αξιολόγηση
 6. Πλήρης έλεγχος αναιμίας ( 7 εξετάσεις ) - Αξιολόγηση
 7. Έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας ( 3 εξετάσεις ) - Αξιολόγηση
 8. Έλεγχος νεφροπάθειας ( 12 εξετάσεις ) - Αξιολόγηση
 9. Προγεννητικός έλεγχος ( 20 εξετάσεις ) - Αξιολόγηση
 10. Οστεοπόρωση Προσυμπτωματικός έλεγχος ( 7 εξετάσεις ) - Αξιολόγηση
 11. Δυσλιπιδαιμία (14 εξετάσεις) - Αξιολόγηση
 12. Διαγνωστικός έλεγχος κοιλιοκάκης - Αξιολόγηση  
  -Αρχικός έλεγχος διατροφικών ανεπαρκειών 
  -Ορολογικοί δείκτες κοιλιοκάκης 
  -Γενετικοί δείκτες κοιλιοκάκης
 13. Προφίλ εμμηνόπαυσης (8 εξετάσεις) – Αξιολόγηση
 14. Εκτενές καρδιαγγειακό προφίλ ( 13 εξετάσεις) - Αξιολόγηση
 15. Έλεγχος υπερπηκτικότητας – θρομβοφιλία - Αξιολόγηση
 16. Προληπτικός έλεγχος άνοιας - Αξιολόγηση
 17. Διαγνωστικό τεστ τροφικής δυσανεξίας
 18. HEALTH CELLULAR TEST - METABOLOMIX
 19. Έλεγχος Εντερικού Μικροβιώματος
 20. Έλεγχος Οξειδωτικού στρες
 21. Έλεγχος Βαρέων Μετάλλων
 22. Έλεγχος Ανοσοποιητικού

Πιο αναλυτικά:

1. Βασικό check up - Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL - χοληστερίνη
 • LDL - χοληστερίνη
 • VLDL - χοληστερίνη
 • SGOT, SGPT, γGT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Αθηρωματικός δείκτης

2.   Προσυμπτωματικός έλεγχος ενηλίκων - Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL χοληστερίνη
 • LDL χοληστερίνη
 • Ολικά λιπίδια
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • SGOT/AST
 • SGPT/ALT
 • γGT
 • Αλκαλική φωσφατάση

Παιδική και εφηβική παχυσαρκία – Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL χοληστερίνη
 • LDL χοληστερίνη
 • Ολικά λιπίδια
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • SGOT/AST
 • SGPT/ALT
 • γGT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Fe – σίδηρος
 • Κορτιζόλη
 • Ινσουλίνη
 • Μικροαλβουμίνη τυχαίας ούρησης
 • TSH
 • FT4
 • Lp(a)

4.    Έλεγχος για σακχαρώδη διαβήτη - Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Καμπύλη σακχάρου 75 gr ( 0’ – 120΄)
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ολική χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL – χοληστερίνη
 • LDL – χοληστερίνη
 • VLDL - χοληστερίνη
 • Ολικά λιπίδια
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • Ινσουλίνη

5. Έλεγχος ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη – Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Ολική χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL – χοληστερίνη
 • LDL – χοληστερίνη
 • VLDL - χοληστερίνη
 • Ολικά λιπίδια
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • Μικροαλβουμίνη ούρων 24ώρου  (24h)
 • Πρωτείνες ούρων 24h

6. Πλήρης έλεγχος αναιμίας - Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Φυλλικό οξύ
 • Βιταμίνη Β12
 • TIBC

7. Έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας – Αξιολόγηση

 • Τ3
 • Τ4
 • TSH
 • (FΤ3, FT4, ANTI TPO, ANTI-TG)

8. Έλεγχος νεφροπάθειας - Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • Γενική ούρων
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Μικροαλβουμίνη ούρων 24h
 • Πρωτείνες ούρων 24h
 • Κρεατινίνη ούρων
 • CRP ποσοτικό
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Clearance κρεατινίνης

9. Προγεννητικός έλεγχος - Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Αντισώματα ερυθρά (IgG – IgM)
 • Αντισώματα τοξόπλασμα (IgG – IgM)
 • Αντισώματα CMV  (IgG – IgM)
 • Αυστραλιανό αντιγόνο (HbsAg)
 • HCV
 • HIV I&II
 • VDRL
 • Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος αερόβια – αναερόβια, μυκόπλασμα , ουρεόπλασμα, χλαμύδια.

*(μοριακός έλεγχος κυστικής ίνωσης- προαιρετικά)

10. Οστεοπόρωση προσυμπτωματικός έλεγχος - Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • Ασβέστιο
 • Φωσφόρος
 • Κρεατινίνη
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Βιταμίνη  D ( 25-OH D)

11. Δυσλιπιδαιμία – Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • Σάκχαρο
 • Ινσουλίνη
 • Χοληστερίνη ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL – χοληστερίνη
 • LDL – χοληστερίνη
 • Ολικά λιπίδια
 • Αθηρωματικός δείκτης, TC/HDL-C, HDL-C/LDL-C, TG/HDL-C
 • VLDL
 • μη HDL-C
 • Δείκτες αντίστασης στην δράση ινσουλίνης ( HOMA – IR)
 • Lp(a)
 • TSH
 • FT4

12. Διαγνωστικός έλεγχος Κοιλιοκάκης - Αξιολόγηση

 1. Αρχικός έλεγχος διατροφικών ανεπαρκειών
  - Γενική αίματος – αιμοπετάλια
  -ΤΚΕ
  -Σίδηρος
  -Φερριτίνη
  -Φυλλικό οξύ
  -Βιταμίνη D (25 –ΟΗ D)
  -Ολικές πρωτείνες
  -Αλβουμίνη
  -Σφαιρίνες
  -SGOT/AST
  -SGPT/ALT
 2. Ορολογικοί δείκτες κοιλιοκάκης
  -Ολική Ανοσοσφαιρίνη Α (ΙgA)
  -Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυιου (ΕΜΑ)
  -Αντισώματα IgA έναντι της ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ιστικής τρανσγλουταμινάσης ( a-tTG IgA)
  -Αντισώματα IgG έναντι της ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTG IgG)
  -Αντισώματα ΙgA έναντι απαμιδιωμενου πεπτιδιου γλιαδίνης (a-DGP IgA)
  -Αντισώματα IgG έναντι απαμιδιωμενου πεπτιδιου γλιαδίνης (a-DGP IgG)
 3. Γενετικοί δείκτες κοιλιοκάκης
  -Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA DQB1 (περιλαμβάνει τις DQ1, DQ8)

13. Προφίλ εμμηνόπαυσης - Αξιολόγηση

 • Οιστραδιόλη
 • Οιστρόνη
 • Οιστριόλη
 • Προγεστερόνη
 • Τεστοστερόνη
 • Κορτιζόλη
 • DHEA
 • LH
 • FSH

14. Εκτενές καρδιαγγειακό προφίλ - Αξιολόγηση

 • Ολική χοληστερίνη
 • HDL – χοληστερίνη
 • LDL – χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • VLDL χοληστερίνη
 • HDL2 χοληστερίνη
 • HDL3 χοληστερίνη
 • Lp(a)
 • CRP ποσοτική
 • Ινωδογόνο
 • Ομοκυστεϊνη
 • Σάκχαρο

15. Ελεγχος υπερπηκτικότητας , θρομβοφιλία - Αξιολόγηση

Η θρομβοφιλία είναι κατάσταση υπερπηκτικότητας που προδιαθέτει σε φλεβική ή αρτηριακή θρόμβωση και συχνά είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ κληρονομικών, επίκτητων και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι θρομβοφιλικές διαταραχές ενδιαφέρουν όλες τις ιατρικές ειδικότητες, όπως την παθολογία, χειρουργική, καρδιολογία, παιδιατρική, ορθοπαιδική , γυναικολογία-μαιευτική, νευρολογία, κ.α.

Εργαστηριακός έλεγχος υπερπηκτικότητας

Α. Έλεγχος επίκτητων παραγόντων

 • cCL IgG
 • aCL IgM
 • a-β2GPI IgG
 • a-β2GPI IgM
 • LA (dRVVT)
 • tHCy

B. Έλεγχος κληρονομικών παραγόντων

 • APCR
 • Δραστικότητα ΑΤ
 • Δραστικότητα PrC
 • Δραστικότητα PrS (Ελεύθερο αντιγόνο)
 • PAI-1
 • Θρομβοφιλικές μεταλλάξεις
  -Μετάλλαξη R506Q  του FV Leiden
  -G20210A πολυμορφισμός του παράγοντα ΙΙ
  -C677T πολυμορφισμός του MTHFR γονιδίου
  -A1298C Πολυμορφισμός του ΜΤΗFR γονιδίου3

16. Προληπτικός έλεγχος Άνοιας - Αξιολόγηση

 • Φυλλικό οξύ
 • Βιταμίνη Β12
 • Ομοκυστείνη

17. Διαγνωστικό τεστ τροφικής δυσανεξίας – Κυτταροτοξικό τεστ

Ελέγξτε και εντοπίστε τις παθογόνες για τον οργανισμό σας τροφές. Οι τροφές είναι οι πιο κοινοί περιβαλλοντικοί  παράγοντες που προκαλούν ασθένειες. Η απλούστερη θεραπεία είναι να αποφύγουμε τις τροφές που προκαλούν προβλήματα.

Παθολογικές καταστάσεις που συνδέονται με την τροφική δυσανεξία:

 • Γαστρεντερικά προβλήματα (μετεωρισμός, δυσπεψία, κολίτιδα, έλκος, γαστρίτιδα)
 • Δερματοπάθειες (εκζέματα, ψωριάσεις, ακμή, δερματίτιδες)
 • Μεταβολικές διαταραχές (σακχαρώδης διαβήτης, υπερχοληστεριναιμία)
 • Αλλεργικές καταστάσεις (αλλεργική ρινίτιδα, βρογχικό άσθμα)
 • Κεφαλαλγία, ημικρανία, δυσμηνόρροια
 • Αρθραλγίες, μυαλγίες
 • Χρόνια κόπωση (η νόσος της εποχής μας), καταβολή, έντονο stress, κρίσεις πανικού
 • Παχυσαρκία (όταν οι τροφές δεν μεταβολίζονται σωστά από τον οργανισμό και κατά συνέπεια τον «μπλοκάρουν»)

«Μερικοί άνθρωποι δεν ανέχονται συγκεκριμένες τροφές που άλλοι τις χρησιμοποιούν χωρίς να υποστούν καμία βλάβη»

Ιπποκράτης

Ενημερωθείτε για το cytotoxic test

18. HEALTH CELLULAR TEST - Cell Metabolism

Το τεστ περιλαμβάνει δύο μέρη

Α) Βασικό προφίλ

 • Συνήθες αιματολογικό- βιοχημικό Check Up και προσδιορισμό δεικτών φλεγμονών (TKE, CRP) για τον προσδιορισμό της παρούσας κατάστασης υγείας του οργανισμού
 • Προσδιορισμός ειδικών δεικτών (ινσουλίνη, ομοκυστεϊνη, λεπτίνη, ενεργό κλάσμα βιταμίνης D3) για τον έλεγχο προδιάθεσης σε φλεγμονές, παχυσαρκία, αγγειοπάθειες, αυτοάνοσα νοσήματα, κακοήθειες, μεταβολικά νοσήματα)

Β) Ειδικό μεταβολικό προφίλ

 • μέτρηση οργανικών οξέων ούρων
 • προσδιορισμός αμινοξέων ούρων/πλάσμα
 • προσδιορισμός ολικών λιπαρών οξέων στο πλάσμα
 • προσδιορισμός βιταμινών
 • έλεγχος οξειδωτικού stress
 • τεστ δυσανεξίας τροφών
 • στοχευμένες εξειδικευμένες εξετάσεις (σε ειδικές παθολογικές καταστάσεις)

  Ενημερωθείτε για τον έλεγχο μεταβολικού προφιλ

Εξειδικευμένες εξετάσεις

1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

Η θρομβοφιλία είναι κατάσταση υπερπηκτικότητας που προδιαθέτει σε θρόμβωση και είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, κληρονομικών, επίκτητων, περιβαλλοντικών. Ένας στους έξι Έλληνες έχει κληρονομική προδιάθεση η οποία διαγνώσκεται από μεταλλάξεις η πολυμορφισμούς γονιδίων που κωδικοποιούν ορισμένους παράγοντες πήξεως του αίματος.

Η εκδήλωση θρόμβωσης που είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο, απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον δύο αιτίων. Στην επίκτητη θρομβοφιλία το συχνότερο αίτιο είναι το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και χαρακτηρίζεται από την παρουσία ετερογενούς ομάδας αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων σε ασθενείς με θρόμβωση η επιπλοκές κύησης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ελεύθερης Πρωτεΐνης S Αντιγόνο

Δραστικότητα πρωτεΐνης C

Δραστικότητα αντιθρομβίνης (AT)

Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden (FVLM)

Prothrombin G20210A Mutation

Μετάλλαξη C677T του γονιδίου MTHFR

Μετάλλαξη Α1298C του γονιδίου MTHFR

 

2.ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (APS)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (aCL)

Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM(aCL)

Αντισώματα έναντι της Β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgG

Αντισώματα έναντι της Β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgM

Αντιπυκτικό του λύκου (LA)

 

3. ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γενική αίματος

Χρόνος προθρομβίνης (PT)

Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης ( APTT)

Ινωδογόνο

Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη C (APC –R)

Αντιπυκτικό του λύκου (LA)

Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG

Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM

Αντισώματα έναντι της Β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgG

Αντισώματα έναντι της Β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgM

Δραστικότητα πρωτεΐνης C

Ελεύθερης Πρωτεΐνης S Αντιγόνο

Δραστικότητα αντιθρομβίνης (AT)

Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden (FVLM)

Prothrombin G20210A Mutation

Μετάλλαξη C677T του γονιδίου MTHFR

Μετάλλαξη Α1298C του γονιδίου MTHFR

 

4. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Με 8.000.000 νέα κρούσματα ενεργούς φυματίωσης αλλά και το 1/3 του πληθυσμού της γης να έχει μολυνθεί από Μ.Τuberculosis(LBTI) χρειαζόμαστε σύγχρονα εργαλεία διάγνωσης της νόσου. Το Quantiferon έχει αυξημένη ειδικότητα(99%) και ευαισθησία(92% για ενεργή φυματίωση) σε σύγκριση με την Mantoux.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

QuantiFERON(R)-TB Gold IT

Δοκιμασία απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ (IGRs)

 

5. ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ Η ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (IBS) ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (IBD)

Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD) αφορά τα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα με κυριότερα την ελκώδη κολίτιδα και την νόσο του Crohn. Η διάγνωση γίνεται με κολονοσκόπηση και βιοψία. Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου(IBS) έχει παρόμοια συμπτώματα, αλλά είναι ψυχοσωματική νόσος με διαφορετική αντιμετώπιση

Η καλπροτεκτίνη είναι ένα μη επεμβατικό οικονομικό τεστ πολύ χρήσιμο για την διάκριση ΙΒD –IBS , αφού μπορεί να μειώσει τον αριθμό των κολονοσκοπήσεων σε ασθενείς με παρόμοια συμπτώματα κατά 50-70%. Στο σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου τα επίπεδα καλπροτεκτίνης είναι φυσιολογικά.

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

 

6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών σε ασυμπτωματικό στάδιο είναι το ζητούμενο, καθώς μπορεί να ανεβάσει το ποσοστό της 5ετούς επιβίωσης κατά 94%.

Η δοκιμασία ΗΕ4 διαθέτει την υψηλότερη ευαισθησία για την ανίχνευση της νόσου στο στάδιο Ι.

Η συνδυαστική μέτρηση ΗΕ4 και CA-125 έχει ευαισθησία 76,4% και ειδικότητα 95% στην εκτίμηση κινδύνου για επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών σε προεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πυελική μάζα (αλγόριθμος ROMA).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΕ4

Ca 125

 

7. ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ

Η κοιλιοκάκη η δυσανεξία στη γλουτένη, είναι αυτοάνοσο νόσημα, γενετικής προδιάθεσης, καθόλου σπάνιο, με η χωρίς κλινικά συμπτώματα.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν ειδικές και ευαίσθητες εξετάσεις για την διαγνωστική προσέγγιση της νόσου.

Το πακέτο αποκλεισμού κοιλιοκάκης που εκτελείται συνδυάζει ορολογικό και μοριακό έλεγχο.

Σε ασθενείς υπό δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, δεν είναι εφικτή η ορολογική διάγνωση.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αντισώματα IgA έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTGIgA )

Αντισώματα IgG έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων γλιαδίνης (a -DGP IgG )

HLA-DQ8

HLA-DQ2

 

8. ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αντισώματα IgA έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTGIgA)

Αντισώματα  IgG  έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTG IgG)

Αντισώματα IgG έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων γλιαδίνης (a -DGP IgG)

Αντισώματα IgA έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων γλιαδίνης (a -DGP IgA )

Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (ΕmΑ)

HLA-DQ8

HLA-DQ2

 

9. ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αντισώματα IgA έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTGIgA)

Αντισώματα IgG έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων γλιαδίνης (a -DGP IgG)

 

10. ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ HLAB27  και συσχέτιση του  με σπονδυλοαρθροπάθειες

Το αντιγόνο ιστοσυμβατότητας HLA-B27 ανήκει στα μόρια του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας κλάσεως-Ι (MHC-Ι) και έχει ισχυρή συσχέτιση με την εμφάνιση σπονδυλοαρθροπαθειών, κυρίως την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS), την αντιδραστική αρθρίτιδα (νόσος Reiter), τη νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα και κάποιες φορές την οπισθία ραγοειδίτιδα. Χρησιμοποιείται ως ένα αποδεικτικό στοιχείο σε έναν σύνολο ενδείξεων, συμπτωμάτων, και εργαστηριακών εξετάσεων για τη στήριξη ή τον αποκλεισμό της διάγνωσης των προαναφερθέντων αυτοάνοσων νοσημάτων.

ΕΞΕΤΑΣΗ

Μοριακή ανίχνευση του αλληλόμορφου  HLA-B27

 

11. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ

Οι ασθενείς με χρόνια ηπατική λοίμωξη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Οι ιοί της ηπατίτιδας Β, C, D είναι οι κύριοι υπεύθυνες για αυτές τις χρόνιες λοιμώξεις.

Η δοκιμασία HBV DNA αποτελεί τον ακριβέστερο δείκτη μολυσματικότητας του ασθενούς.Η δοκιμασία qHbsAg είναι ένας νέος δείκτης για τον εντοπισμό των ανενεργών φορέων ηπατίτιδας Β και την παρακολούθηση της θεραπείας των ασθενών με ηπατίτιδα Β.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

-HΒV DNA ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός

-HBsAg ποσοτικό (QHbsAg)

-Γονότυπος HCV μετά από ποσοτικοποίηση

-Μοριακός έλεγχος ηπατίτιδας C (HCV)

-Μοριακός έλεγχος ηπατίτιδας D (HDV)

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.