ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ

Έλεγχος νεφροπάθειας - Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • Γενική ούρων
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Μικροαλβουμίνη ούρων 24h
 • Πρωτείνες ούρων 24h
 • Κρεατινίνη ούρων
 • CRP ποσοτικό
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Clearance κρεατινίνης

Date

07 Ιανουαρίου 2020

Tags

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.