ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Έλεγχος ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη – Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Ολική χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL – χοληστερίνη
 • LDL – χοληστερίνη
 • VLDL - χοληστερίνη
 • Ολικά λιπίδια
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • Μικροαλβουμίνη ούρων 24ώρου  (24h)
 • Πρωτείνες ούρων 24h

Date

07 Ιανουαρίου 2020

Tags

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.