ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ

 

Οι ασθενείς με χρόνια ηπατική λοίμωξη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Οι ιοί της ηπατίτιδας Β, C, D είναι οι κύριοι υπεύθυνες για αυτές τις χρόνιες λοιμώξεις.

Η δοκιμασία HBV DNA αποτελεί τον ακριβέστερο δείκτη μολυσματικότητας του ασθενούς.Η δοκιμασία qHbsAg είναι ένας νέος δείκτης για τον εντοπισμό των ανενεργών φορέων ηπατίτιδας Β και την παρακολούθηση της θεραπείας των ασθενών με ηπατίτιδα Β.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

-HΒV DNA ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός

-HBsAg ποσοτικό (QHbsAg)

-Γονότυπος HCV μετά από ποσοτικοποίηση

-Μοριακός έλεγχος ηπατίτιδας C (HCV)

-Μοριακός έλεγχος ηπατίτιδας D (HDV)

Date

07 Ιανουαρίου 2020

Tags

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.