ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (APS)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (APS)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (APS)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (aCL)

Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM(aCL)

Αντισώματα έναντι της Β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgG

Αντισώματα έναντι της Β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgM

Αντιπυκτικό του λύκου (LA)

Date

07 Ιανουαρίου 2020

Tags

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.