ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Προσυμπτωματικός έλεγχος ενηλίκων - Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL χοληστερίνη
 • LDL χοληστερίνη
 • Ολικά λιπίδια
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • SGOT/AST
 • SGPT/ALT
 • γGT
 • Αλκαλική φωσφατάση

Date

07 Ιανουαρίου 2020

Tags

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.