ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ

Διαγνωστικός έλεγχος κοιλιοκάκης - Αξιολόγηση

 1. Αρχικός έλεγχος διατροφικών ανεπαρκειών
  - Γενική αίματος – αιμοπετάλια
  -ΤΚΕ
  -Σίδηρος
  -Φερριτίνη
  -Φυλλικό οξύ
  -Βιταμίνη D (25 –ΟΗ D)
  -Ολικές πρωτείνες
  -Αλβουμίνη
  -Σφαιρίνες
  -SGOT/AST
  -SGPT/ALT
 2. Ορολογικοί δείκτες κοιλιοκάκης
  -Ολική Ανοσοσφαιρίνη Α (ΙgA)
  -Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυιου (ΕΜΑ)
  -Αντισώματα IgA έναντι της ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ιστικής τρανσγλουταμινάσης ( a-tTG IgA)
  -Αντισώματα IgG έναντι της ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTG IgG)
  -Αντισώματα ΙgA έναντι απαμιδιωμενου πεπτιδιου γλιαδίνης (a-DGP IgA)
  -Αντισώματα IgG έναντι απαμιδιωμενου πεπτιδιου γλιαδίνης (a-DGP IgG)
 3. Γενετικοί δείκτες κοιλιοκάκης
  -Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA DQB1 (περιλαμβάνει τις DQ1, DQ8)

Date

07 Ιανουαρίου 2020

Tags

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.