ΒΑΣΙΚΟ CHECK UP

ΒΑΣΙΚΟ CHECK UP

Βασικό check up - Αξιολόγηση

 • Γενική αίματος – αιμοπετάλια
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL - χοληστερίνη
 • LDL - χοληστερίνη
 • VLDL - χοληστερίνη
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • SGOT,SGPT,γGT
 • Αλκαλική φωσφατάση

Date

07 Ιανουαρίου 2020

Tags

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.